PFRON Rewolucja we wplatach

Rachunkowość i Podatki dla praktyków. Wzory formularzypp CFR Zaświadczenie o miejscu zamieszkania albo siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) pp CFR Zaświadczenie.Rachunkowość i Podatki dla praktyków. Wzory formularzy CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania albo siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania na rzecz celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) CIT - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu przychodów z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od zysków z dywidend także innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-R - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od zysków z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych CIT - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend również innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT- CIT-A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-Z - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od zysków (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby czyli zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie CIT - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców OPL–P() Zawiadomienie o zmianie innymi słowy odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPO- Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu innymi słowy wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD- IN ()- Wniosek o wydanie egzegezy indywidualnej ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie egzegezy ogólnej ORD-WS() Wniosek wspólny o wydanie egzegezy indywidualnej ORD-WS A() Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS B() Załącznik B do wniosku wspólnego o wydanie egzegezy indywidualne PPO- Pełnomocnictwo ogólne UPL–P() Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Czytaj więcej

podatki o delovni dobi


Wzory pism PODATKIbrpp Czynny żal br Korekta zeznania dodatkowo wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku br Odwołanie od decyzji organu podatkowego br Pismo zawiadamiające Naczelnika.

Zobacz więcej

Leasing kredyt factoring


Strategia Obrony Przykładowe Casusybr br Czy niezbędne jest tytuł własności tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce by docierać roszczenia od członka zarządu?br br Czy w analizowanym.

Zobacz więcej

foto

Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka Przekazujemy

Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka Przekazujemy Państwu rzeczowy komentarz, który ma uprościć zakładanie fundacji i stowarzyszeń. Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach obejmuje wiele cennych wskazówek dotyczących ich rejestracji oraz działalności. Część praktyczna uzupełniona jest krótkim komentarzem do ustawy o fundacjach również Prawo o stowarzyszeniach, wzorcowymi statutami i orzecznictwem. Ponadto artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach zawiera.

foto

Upadłość konsumencka w 2020 roku

Upadłość konsumencka w 2020 roku a konsekwencje i nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto krańcowość terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwójka lata). Nowe przepisy przewidują też, że w kwestiach przeciw.

foto

warunki techniczne i budowlane 2020 okno w kotłowni

warunki techniczne i budowlane 2020 okno w kotłowni i Współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia.

foto

Finanse publiczne w 2020 roku i badania naukowe i Analiza

Finanse publiczne w 2020 roku i badania naukowe i Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od z okładem lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu.

Copyright © 2019 Instrukcje VAT