Czas pracy

foto

Zobacz kiedy indywidualny czas

Zobacz kiedy indywidualny czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z obszaru czasu pracy. Dokumentację taką należy konstruować oddzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej czyli elektronicznej. Do nowych wymogów należy uregulować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zobacz dla kogo ruchomy czas pracy w koronawirus nowe

Zobacz dla kogo ruchomy czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z obszaru czasu pracy. Dokumentację taką trzeba konstruować osobno na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Polityka lub procedura antydyskryminacyjna W języku angielskim

Polityka lub procedura antydyskryminacyjna. W języku angielskim mob oznacza poturbować na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i kiedy niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany jest.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2020-04-30
Komentarze: 4

Zobacz więcej ...

foto

Delegacje podróże służbowe 2020 zasadnicze źródła prawa zapoznanie

Delegacje podróże służbowe 2020 zasadnicze źródła prawa zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe dodatkowo interpretacje organów podatkowych, jak tak jak rozbieżności w stosowaniu artykułów dotyczących podróży służbowych poprzez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma także na celu usystematyzowanie informacji odnośnie do zasad polskich i zagranicznych podróży.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

kalkulator zagranicznej podróży służbowej Pracownicy

kalkulator zagranicznej podróży służbowej. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża zakres : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Usługa świadczona w ramach.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2019-11-06
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT