Doradca podatkowy

foto

O zawodzie doradcy podatkowego Jest to

O zawodzie doradcy podatkowego. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych.

Kategoria: Doradca podatkowy
Dodany: 2020-01-18
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT