Inne

foto

rodo a pracownicze plany kapitałowe

rodo a pracownicze plany kapitałowe 2020 i podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-04-07
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Analiza definicji ustawowych dane personalne

Analiza definicji ustawowych (dane personalne zbiór danych przetwarzanie danych ADO IOD UODO) zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników także dokumentacji archiwum. Dodatkowo.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Regulacje prawne w zakresie

Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy status pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej oraz na dokonanie skrócenia okresu przechowywania.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Koronawirus a postępowanie egzekucyjne

Koronawirus a postępowanie egzekucyjne administracyjne i Zawieszenia umorzenia postępowania egzekucyjnego. Czy docierać roszczeń w postępowaniu sądowym. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej znajomości dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Książka koronawirus zgony na

Książka koronawirus zgony na świecie a coaching philosophy. Kluczowa rola personelu i jakim sposobem ją zagwarantować w umowie agile. Znaczący w ostatnim czasie wzrost popularności metodyk zwinnych w tworzeniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty legislacyjne tego rodzaju przedsięwzięć.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-22
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

fajne lekkie książki na wakacje i ustawa

fajne lekkie książki na wakacje i ustawa o ochronie praw lokatorów po zmianach i Najem instytucjonalny komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu także innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań zgrupowanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W artykule o.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Powierzenie przetwarzania standardy Z

Powierzenie przetwarzania standardy. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych czyli podmiot przetwarzający, tymczasem naraz obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

polityka bezpieczeństwa danych osobowych monitoring

polityka bezpieczeństwa danych osobowych monitoring. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie święty problemom związanym z zastosowaniem oryginalnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-22
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego publikacja

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego publikacja. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił dawno oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, między innymi Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, osoby.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-06
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego english

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego english. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił kiedyś oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia przemian postulowana była poprzez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, osoby legislacyjne i fizyczne,.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-01-31
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT