Inne

foto

Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia

Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej po nowelizacji czym skutkuje upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim przypadku niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-01-13
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Ocena i kryteria akceptacji niebezpieczeństwa

Ocena i kryteria akceptacji niebezpieczeństwa zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i ochrona danych osobowych zapis w umowie Szkolenie zostało opracowane w sprawie pozyskania umiejętności inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do aktywności Administratora oraz podmiotu danych. Podczas artykułu o RODO uczestnicy zdobędą.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-01-13
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prosta Spółka Akcyjna Reżim wypłaty

Prosta Spółka Akcyjna Reżim wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-01-13
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Obrót nieruchomościami w praktyce podatkowej

Obrót nieruchomościami w praktyce podatkowej. Czy dochodzić roszczeń w postępowaniu elektronicznym. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej informacji dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Windykacja sądowa i.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-01-08
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych 2019

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych 2019. Delegowanie a umowa dzieło. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, zatrudnienie pozapracownicze.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-01-03
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

jakie są dozwolone uproszczenia w zakresie amortyzacji

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku przedtem nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dziennik Ustaw poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-01-03
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

foto

Książka Leksykon VAT 2019 Unimex Kalkulacja

Książka Leksykon VAT 2019 Unimex. Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-01-03
Komentarze: 6

Zobacz więcej ...

foto

Ochrona konsumenta na polskim rynku finansowym Wolne

Ochrona konsumenta na polskim rynku finansowym. Wolne oprogramowanie a open source to znaczy to na pewno to samo?. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych albo innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach wzorców IT, szczególne normy ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z obszaru praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a zarówno różnorodność stosowanych.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-01-03
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Postępowania sądowe w obrocie nieruchomościami Obowiązki

Postępowania sądowe w obrocie nieruchomościami. Obowiązki informacyjne zamawiającego. Korzyści i zagrożenia złączone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary ryzyka w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań.

Kategoria: Inne
Dodany: 2019-12-11
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Jednostki budżetowe Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa

Jednostki budżetowe. Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem dodatkowo wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł religijny jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące:.

Kategoria: Inne
Dodany: 2019-12-11
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT