Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia

Informacje:

Dodany: 2020-01-13
Kategoria: Inne

Tagi dla artykułu:

ile kosztuje upadłość konsumencka

Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej po nowelizacji czym skutkuje upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim przypadku niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł zarówno miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych kodeksów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono przeszło 26 000 upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest nader istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych dodatkowo wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej również w zakresie przesłanek, jakże i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza z okładem 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a z drugiej strony nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i rzeczowe ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism ile kosztuje upadłość konsumencka składanych w toku postępowania przykłady spraw i rzeczywisty przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do sądów po wejściu w życie innowacyjnych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania śmiałych przepisów, niespójności, niejasności śmiałych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.


Komentarze: 2


  • noavatar.png
    Michał Błoński podatkowy doradca | 2020-04-17

    Cześć, Neat post. Wystąpił problem ze stroną internetową w przeglądarce internetowej, testowałoby to ... IE nadal jest szefem rynku i ogromnym składnikiem innych osób pomija Twoje wspaniałe piśmie z powodu tego problemu.

  • noavatar.png
    Eustachiusz Diomedo2020-04-30

    Kocham te wysiłki, które włożyłeś w to, docenisz to za całą świetną treść.

Copyright © 2019 Instrukcje VAT