Księgowość

foto

Samodzielny księgowy Ewidencja zdarzeń gospodarczych

Samodzielny księgowy - Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145).

Kategoria: Księgowość
Dodany: 2020-06-03
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek.

Kategoria: Księgowość
Dodany: 2020-01-20
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT