Podatki

foto

kontach księgi głównej gospodarka pieniężna Artykuł niezbędny

kontach księgi głównej gospodarka pieniężna. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-03-06
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Schematy podatkowe MDR 2020 w jaki sposób należy urzeczywistniać

Schematy podatkowe MDR 2020 w jaki sposób należy urzeczywistniać obowiązek raportowania? – przybory przygotowane poprzez Ministerstwo Finansów na rzecz do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników to znaczy płatników, obowiązkiem raportowania.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych VAT centralizacja w ośrodkach

Prowadzenie ksiąg rachunkowych VAT centralizacja w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – ewidencja księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących w jaki sposób i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną indywidualne zadania realizowane przez.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

VAT 2020 kryteria dla ustalenia

VAT 2020 kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego omówienie wprowadzonych także projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu mieści zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach dodatkowo orzecznictwie trybunałów administracyjnych. Omówione zostaną istotne na rzecz sektora publicznego przemiany w podatku.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Rozliczenie kosztów według ilości wykonanych

Rozliczenie kosztów według ilości wykonanych czynności. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka mieści powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-04
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

od osób prawnych do 9 dla niektórych podatników

od osób prawnych do 9% dla niektórych podatników. Role i zadania dyrektorów pionów w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy,.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-04
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

ceny transferowe przepisy Publikacja o cenach transferowych

ceny transferowe przepisy. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to transparentny układ treści, podział na numerowane tezy, które na początku.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-04
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Umowa najmu Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy

Umowa najmu. Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, podczas gdy pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, jednak zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-03
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Wykaz kont syntetycznych Koszty utrzymania

Wykaz kont syntetycznych. Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zadania dotyczące: systematyki kosztów aktywności.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-01-29
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

podatki opłaty lokalne w gminie i Czynniki

podatki opłaty lokalne w gminie i Czynniki zwiększające szczegółowość analizy według MPK na potrzeby controllingu. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka obejmuje powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2019-11-20
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT