Prawo

foto

Upadłość i prawo upadłościowe co to jest

Upadłość i prawo upadłościowe co to jest umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane zmiany

Nowe prawo budowlane - zmiany w zakresie procedury nadawania uprawnień zawodowych przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i drobiazgowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Omówienie uwarunkowań funkcjonowania

Omówienie uwarunkowań funkcjonowania inwestycji opartych o podnajem w kontekście zakazu świadczenia usług hotelarskich. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH Jawność rejestru ustawa

Nowelizacja KSH Jawność rejestru ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za brak prowadzenia rejestru wspólników albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne przeprowadzenie aukcji;

Prawo restrukturyzacyjne - przeprowadzenie aukcji; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych wymiana informacji

Elektronizacja zamówień publicznych wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne ksiazki i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne ksiazki i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to dokładny sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi ogromnie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia i Czynności procesowe. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Logowanie

Gospodarka odpadami BDO 2020 Logowanie i wejście do systemu BDO – wymogi na rzecz użytkownika Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rozkład odpadów.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 4

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Interpelacje znajomości w obszarze organizacji i zarządzania

Gmina i Interpelacje znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie diet radnych 2018 prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami. Wypracowanie prawidłowych relacji.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 5

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT