Prawo

foto

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia i Czynności procesowe. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Logowanie

Gospodarka odpadami BDO 2020 Logowanie i wejście do systemu BDO – wymogi na rzecz użytkownika Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rozkład odpadów.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Interpelacje znajomości w obszarze organizacji i zarządzania

Gmina i Interpelacje znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie diet radnych 2018 prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami. Wypracowanie prawidłowych relacji.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Artykuł art 47 karty praw podstawowych

Artykuł art. 47 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach oraz dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a również prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego wierny zasadom proces sądowy,.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2019-11-02
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT