Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków


Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych ustawa o prawach konsumenta kodeks cywilny (wyciąg) komentarz dodatkowo z Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, kodeks cywilny komentarz księga trzecia zobowiązania adwokata, radcy prawnego i notariusza. Artykuł jest wyczerpującym omówieniem stosowania kodeksów KC, naświetla bieżący stan poglądów nauki i orzecznictwa, a z drugiej strony – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Komentarz jest dziełem wieloautorskim, przygotowanym poprzez pracowników najważniejszych ośrodków dydaktycznych w Polsce, którzy swoja pracę uniwersytecką łączą z praktyką prawniczą. To sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, będący specjalistami w swoich dziedzinach, od wielu lat zajmujący się prawem cywilnym i zagadnieniami, jakie dotyczą jego praktycznego stosowania. Cechą charakterystyczną tej serii jest: Praktyczne opracowanie tematu. Prosty i transparentny przesył wielokrotnie niezwykle skomplikowanych instytucji i zagadnień. Syntetyczna ideał także kompaktowość z jednej strony, z drugiej zaś wyczerpujące odpowiedzi na zawiłe pytania i rozwiązanie konkretnych problemów. Komentarze wyróżniają się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne użytkowanie z wewnętrznych odesłań także wykrycie podstawowych haseł w indeksie. Gwarancją praktyczności są Autorzy, jacy łączą pracę naukową z praktyką zawodową: sędziego, asystenta sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego innymi słowy notariusza i inną.


Komentarze: 2


Copyright © 2019 Instrukcje VAT