Rachunkowość i Sprawozdawczość

foto

sprawozdawczość finansowa stowarzyszenia

sprawozdawczość finansowa stowarzyszenia i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian aktualnych od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego.

Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

sprawozdawczość finansowa rozporządzenie

sprawozdawczość finansowa rozporządzenie i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian bieżących od 2019 r. Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego.

Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Dodany: 2019-11-13
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT