Sektor publiczny

foto

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości ośrodka

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości ośrodka pomocy. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim razie zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym zakresie – jest tak jak obowiązującą jednostki pomocy.

Kategoria: Sektor publiczny
Dodany: 2020-05-01
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT