Split payment podzielona


Nowe regulacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe akty legislacyjne implementujące IIV Dyrektywę Unii Europejskiej i Rady (AML IV) wprowadzają szereg zmian i innowacyjnych obowiązków na rzecz przedsiębiorców w tym m in. Obowiązek przeprowadzenia i weryfikacji oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Środki bezpieczeństwa finansowego – rodzaje, zakres, dokumentacja, skutki Pojęcie beneficjenta rzeczywistego i rejestr beneficjentów Obowiązki informacyjne i obstawa Głównego Inspektora Informacji Finansowej powyżej wykonaniem obowiązków ustawowych Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków ustawowych Obowiązek wdrożenia skutecznych, pisemnych regulacji compliance - Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz procedury zgłaszania przedawkować (whistleblowing) Odpowiedzialność karna i karno-administracyjna za wykroczenie przepisów ustawy Obowiązki w obszarze AML w zależności od innych obowiązków z obszaru compliance Co w praktyce oznacza to dla przedsiębiorców i w jaki sposób wcielać w życie nowe obowiązki?'),

(206, 0, 'Nowe wymagania ochrony danych osobowych dla monitoringu wizyjnego w RODO

Copyright © 2019 Instrukcje VAT