Środki trwałe

foto

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo ilość rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-04-30
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Po co fiskusowi kasy online i kasy fiskalne online na

Po co fiskusowi kasy on-line i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do przemian w przepisach. Sprzedaż przez net a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Majątek trwały 2020 cechy dla pracowników

Majątek trwały 2020 cechy dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie dodatkowo tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w obszarze gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-01-20
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

w jaki sposób ustalić procedury kontroli zarządczej w

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku przedtem nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od czasu 1.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-01-03
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Wirtualne kasy rejestrujące fiskalne

Wirtualne kasy rejestrujące (fiskalne) w formie oprogramowania i kasy fiskalne online - dla kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do zmian w przepisach. Sprzedaż poprzez net a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku używania kas rejestrujących. Nowe kasy fiskalne on-line: po co fiskusowi.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2019-12-12
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT