Zarządzanie i wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia


Zarządzanie i wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - innymi słowy to w wyniku powstawania oryginalnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin lub innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą zwierzyć się zarząd osobie fizycznej bądź prawnej. Niestety, niesłychanie mało osób wie ileś na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, znany jako wówczas często podobnie administratorem, może być także zakontraktowany poprzez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a zaledwie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i pomóc go w obszarze czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej informacji i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając wspólnota mieszkaniowa nieruchomości zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę powyżej tym, co dzieje się z budynkiem. Jest to jednakże co to jest wspólnota mieszkaniowa sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli również pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty oraz czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się bardziej nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora również współpracy z przed (stanowi swoiste ogniwo pośrednie wśród ogółem właścicieli lokali a profesjonalnym zarządcą) i i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej


Copyright © 2019 Instrukcje VAT