Zamówienia publiczne

foto

Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu

Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, religijny komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji.

Kategoria: Zamówienia publiczne
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nieprawidłowości w formułowaniu

Nieprawidłowości w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu na rb w świetle stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia finansowane z budżetu UE. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy.

Kategoria: Zamówienia publiczne
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Czy prawidłowo obliczyłem kwotę korekty? Nowelizacja

Czy prawidłowo obliczyłem kwotę korekty?. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, święty komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu środków.

Kategoria: Zamówienia publiczne
Dodany: 2020-04-30
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Jak kształtuje się orzecznictwo sądowe także KIO dotyczące

Jak kształtuje się orzecznictwo sądowe także KIO dotyczące korekt finansowych?. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, poświęcony komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji.

Kategoria: Zamówienia publiczne
Dodany: 2020-04-30
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Instrukcje VAT